Fundusze Europejskie

Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, II.3.1 Innowacje MŚP

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji firmy APN Cosmetics innowacyjnej linii kosmetyków z wykorzystaniem ekstraktu z borówki amerykańskiej.