Opinia o innowacyjności serii Redvital

Opinia o innowacyjności serii Redvital

wydana przez Łódzką Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 

Na podstawie materiałów źródłowych pozyskanych od twórcy projektu i przeprowadzonych przez niego badań, jego dotychczasowego  doświadczenia z produktem oraz analizy informacji pozyskanego ze światowego rynku producentów wyrobów kosmetycznych z ekstraktem z borówki amerykańskiej  stwierdzam, że nowa technologia oraz przedstawiony produkt spełnia kryteria innowacyjności. Zgodnie z definicją podręcznika Oslo projekt stanowi innowację w zakresie produktowym i projektowym.

[…]

Podstawową cechą innowacyjności produktowej w opisanym projekcie jest dobór odpowiedniego składu wszystkich surowców i ekstraktu z borówki amerykańskiej, aby uzyskać nową, nieprodukowaną linię kosmetyków z unikatowymi właściwościami.

[…]

Kolejną innowacją jest innowacja z zastosowaniem witaminy D3 w tych kosmetykach.

[…]

Kolejną innowacją jest innowacja procesowa z zastosowaniem specjalnego sposobu rozprowadzania kosmetyków zapewniając im idealne wymieszanie w masie. Zastosowanie odpowiedniego mieszalnika zapewni im idealne wymieszanie w masie, a jednocześnie nie zniszczy ich struktur i nie pozbawi ich własności aktywnych.

[…]

Należy stwierdzić, że po przeanalizowaniu międzynarodowych doniesień literaturowych, takie rozwiązanie badawcze jest innowacyjne na skalę światową. W dostępnych doniesieniach literaturowych brak jest doniesień dotyczących rozwiązania tego problemu badawczego, znamiennego tym, że uzyskuje się efekt antyoksydacyjny w nowej linii kosmetyków. Podsumowując, jak wynika z naszej wiedzy, nie produkuje się w kraju ani na świecie tego typu kosmetyków. Wprowadzenie tej innowacji pozwoli na opracowanie produktów o lepszych właściwościach antyoksydacyjnych.

[…]

Opinię sporządziła:

dr Alicja Zawadzka

Doradca ŁRF SNT-NOT