WDROŻENIE DO PRODUKCJI FIRMY APN COSMETICS INNOWACYJNEJ LINII KOSMETYKÓW Z WYKORZYSTANIEM EKSTRAKTU Z BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

CELE PROJEKTU

Cele w perspektywie krótkoterminowej:

 • poszerzenie oferty poprzez wprowadzenie nowej innowacyjnej linii kosmetyków na bazie substancji aktywnej: ekstrakt z borówki amerykańskiej w połączeniu z zastosowaniem witamy D3
 • uzyskanie wysokiej jakości wykonania kosmetyków dzięki zastosowaniu nowoczesnych mieszalników
 • nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami dzięki spełnieniu wymogów jakościowych i technicznych realizacji; możliwość zaoferowania kolejnych autorskich, prototypowych rozwiązań; park maszynowy wykorzystywany do kolejnych wdrożeń
 • zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych jako element realizacji większej polityki rozwojowej firmy
 • wzrost zatrudnienia
 • rozwój działalności badawczo – rozwojowej i kooperacji z wyspecjalizowanymi jednostkami

Cele w perspektywie długoterminowej:

 • poprawa konkurencyjności spółki w skali międzynarodowej dzięki wdrożeniu rozwiązań innowacyjnych na skalę światową
 • znaczenie marketingowe projektu – umocnienie wizerunku firmy jako wdrażającej innowacyjne technologie (w tym wyniki własnych prac B+R), rozwiązania ekologiczne i dążącej do podniesienia standardów jakościowych produkcji
 • szerokie oddziaływanie gospodarcze w skali regionalnej
 • budowa własnej marki – wprowadzane innowacje będą oferowane na rynku jako marka własna wnioskodawcy

PLANOWANE EFEKTY

 • uruchomienie produkcji na nowoczesnej linii technologicznej
 • wzrost zatrudnienia
 • wdrożenie wyników prac B+R
 • wprowadzenie innowacji produktowej

WARTOŚĆ PROJEKTU: 860 000 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 464 400 PLN