Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 5L

85,00 

Brak w magazynie

Opis

Gotowy do użycia profesjonalny płyn przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni (niemających kontaktu z żywnością) o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym potwierdzonym badaniami. Opakowanie z atestem.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 1185/TP/2020

Substancja czynna: etanol (70g/100g)

Stosowanie:

Dezynfekcja rąk: nanieść na czystą, suchą i nieuszkodzoną skórę odpowiednią ilość płynu, potrzebną do zwilżenia całych dłoni (ok. 3 – 5 ml). Następnie wcierać produkt w dłonie przez 30 sekund. Nie spłukiwać. Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Dezynfekcja powierzchni: dokładnie nanieść produkt na wyczyszczoną uprzednio powierzchnię. Poczekać do wyschnięcia (minimum 5 minut).

Producent: APN Cosmetics

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Działa drażniąco na oczy.

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Pierwsza pomoc i skutki uboczne: w przypadku przedłużonego kontaktu z produktem możliwe zaczerwienienie, wysuszenie skóry.

Ogólna wskazówka dotycząca pierwszej pomocy: Skonsultować się z lekarzem w razie niepokojących objawów.

W kontakcie ze skórą: produkt przeznaczony również do dezynfekcji skóry.